Graver

Håndverkerbedriftene i BHS utfører oppdrag samlet under én prosjektleder og enkeltstående prosjekter innenfor senterets respektive fagfelt. I samråd med kunden kommer vi frem til gode løsninger. Vi kommer gjerne på uforpliktende befaring.

Graver 1 AS

Vi har bred erfaring innen grunnarbeid. Samarbeid på tvers av fag er et viktig fokus. Graver1 AS legger stor vekt på kvalitet og nøyaktighet i arbeidet. God planlegging er viktig for å unngå å berøre mer enn nødvendig. Vi har stor erfaring med trange og bratte oppdrag og liker utfordringer. Alt kan løses.

Vi utfører

  • Rehabilitering og nyanlegg innenfor vann og avløp
  • Utgraving for enebolig, tomannsbolig, tilbygg, garasje, bod, osv.
  • Drenering
  • Støttemurer
  • Riving av garasje og tilbygg
  • Transport av masse
  • Opparbeide utomhus områderHenning
Bøhn Hansen

grunnentreprenør
m: 913 33 059
graver@bhs.no


© 2014 Bærum Håndverkersenter     munch-design.no til toppen
Bærum Håndverkersenter

Bærum Håndverkersenter