Våre kvalitetsmerker

Ett navn – 8 håndverksfag

BHS er et eget aksjeselskap hvorav 4 håndverkerfirmaene står som eiere og ytterligere 4 er tilknyttet. Daglig leder i BHS er Øyvind Knudsen. Det er kun 2 ansatte; en regnskapsansvarlig og en administrativ medarbeider i BHS.

Våre håndverkerfirma er selvstendige juridisk ansvarlige selskaper.

Bærum Håndverkersenter ble startet opp i Skogveien på Stabekk i januar 1988 av unge håndverkere oppvokst og etablert i Bærum. Snekker, murer, rørlegger, elektriker, maler og grunnentreprenør ble samlet under samme tak. Etter hvert så man også behov for å tilknytte seg blikkenslager og anleggsgartner for å kunne tilby kundene et komplett tilbud.

I 1994 kjøpte senteret modulbygget Blommenholmveien 5 av Bærumsarkitekten Arvid Faye Bisgaard. Her har vi 240 kvadratmeter med kontorer, møterom og spiserom. I 2013 pusset vi opp lokalene våre som nå fremstår som lyse og tidsmessige kontorlokaler.

I 1998 mottok vi Byggeskikkprisen av Asker Kommune i forbindelse med oppføring av Brusetkollen friluftsskole.

Vår forretningstanke

Vår forretningstanke var å gjøre byggeprosessen enklere for byggherren. Senteret ønsket å tilby byggherre et komplett produkt.

Byggherre tildeles en prosjektleder som er ansvarlig for hele byggeprosjektet, fra tilbudstidspunkt og helt frem til ferdigbefaring, herunder økonomi, fremdrift og utførelse iht. tilbud og kontrakt.

Håndverkersenteret i 2020

Resepsjon

Med få unntak består Bærum Håndverkersenter i dag av de samme selskapene som ved stiftelsen i 1988. Selskapene eies og drives fortsatt av initiativtagerne, men det står nye og yngre krefter klar til å føre tradisjonen og senteret videre.

Vi i Bærum Håndverkersenter er stolte av å ha vært en profesjonell aktør i bygge bransjen og en viktig samarbeidspartner for byggherrer i mer enn 25 år.

Alle henvendelser til BHS videreformidles av vår administrasjon til de forskjellige prosjektlederne ut ifra hvilke type prosjekt det er. Ved større prosjekter som involverer 3 eller flere fag, blir prosjektene fulgt opp på vårt ukentlige fellesmøte, hvor alle selskapene og prosjektlederne samles. Prosjektøkonomien styres av prosjektleder og administrasjonen i BHS. Når prosjekter avsluttes, ønsker vi at byggherre skal gi oss tilbakemelding via et spørreskjema som blir behandlet på våre ukentlige møter. Vi er opptatt av å få tilbakemeldinger fra våre kunder for å forbedre oss.

 

© 2014 Bærum Håndverkersenter     munch-design.no til toppen
Bærum Håndverkersenter

Bærum Håndverkersenter