Ett navn – 8 håndverksfag

BHS er et eget aksjeselskap hvorav 4 håndverkerfirmaene står som eiere og ytterligere 4 er tilknyttet. Daglig leder i BHS er Øyvind Knudsen. Det er kun 2 ansatte; en regnskapsansvarlig og en administrativ medarbeider i BHS.

Våre håndverkerfirma er selvstendige juridisk ansvarlige selskaper.

Bærum Håndverkersenter ble startet opp i Skogveien på Stabekk i januar 1988 av unge håndverkere oppvokst og etablert i Bærum. Snekker, murer, rørlegger, elektriker, maler og grunnentreprenør ble samlet under samme tak. Etter hvert så man også behov for å tilknytte seg blikkenslager og anleggsgartner for å kunne tilby kundene et komplett tilbud.

I 1994 kjøpte senteret modulbygget Blommenholmveien 5 av Bærumsarkitekten Arvid Faye Bisgaard. Her har vi 240 kvadratmeter med kontorer, møterom og spiserom. I 2013 pusset vi opp lokalene våre som nå fremstår som lyse og tidsmessige kontorlokaler.

I 1998 mottok vi Byggeskikkprisen av Asker Kommune i forbindelse med oppføring av Brusetkollen friluftsskole.

Vår forretningstanke

Vår forretningstanke var å gjøre byggeprosessen enklere for byggherren. Senteret ønsket å tilby byggherre et komplett produkt.

Byggherre tildeles en prosjektleder som er ansvarlig for hele byggeprosjektet, fra tilbudstidspunkt og helt frem til ferdigbefaring, herunder økonomi, fremdrift og utførelse iht. tilbud og kontrakt.

© 2014 Bærum Håndverkersenter     munch-design.no til toppen
Bærum Håndverkersenter

Bærum Håndverkersenter