Villa Fjeldhøi

Enebolig bygget for salg

Arkitekttegnet enebolig med hybel

Stor brostein i granitt

Nytt uteområde med sykkelskur

Restaurering av Gudmundsenbua

Rehabilitering – romfornyelse

Enebolig prosjekt

Barnehage tilbygg

Nyoppført enebolig

© 2014 Bærum Håndverkersenter     munch-design.no til toppen
Bærum Håndverkersenter

Bærum Håndverkersenter